Microsoft PowerPoint - Inspirationsdag Odense 180119 del 1

3993

Semantik och programteori C, 5p

1) Programteori I – Programteorins historik, byggstenar och variationer ved Lena Lindgren, Förvaltningshøgskolan Programteori og evaluering Af projektbeskrivelsen for ’Udviklingsprojekt om elevers samskrivning’ kan det udledes at projektet bygger på en hypotese, en såkaldt programteori, der har dialog og kvalitet som nøgleord. Teorien er at elever der arbejder sammen om skrivning, tvinges til at indgå i dialoger om Programteori for Læsemakker Den overordnede programteori for Læsemakker er den simple, men knap så banale, at implementering af Læsemakker på skolen giver mulighed for, at flere elever på flere klassetrin gives mulighed for at bruge mere kvalitativ tid på læsning. Samtidig inddrager Læsemakker ældre opstille en programteori, som udtrykker en antagelse om, hvad der skal til, for at inklusion lykkes. Evalueringen består af tre elementer: a) en opstilling af programteorien b) gennemførelse af undersøgelsen af inkluderede elever c) undersøgelsen sammenstillet med programteorien – som Intern evaluering gjøres av praktikere, av folk som har praksiserfaring, men ikke nødvendigvis evalu-eringserfaring. Intern evaluering betyr altså innom-husevaluering, at noen som selv er mer eller mindre inni tiltaket gjennomfører evalueringen. Tegningen på neste side minner oss også om at det motsatte 1.1 Workshops om programteori 5 1.2 Gennemførelse af de 50 indsatser 6 2 Programteorier i handleplanen 8 2.1 Generelle refleksioner over arbejdet i workshops med programteorier 10 2.2 Små virksomheder 12 2.3 Bygherrer, rådgivere og projekterende: 17 2.4 Samarbejde (AMO) 21 2.5 Lærlingeprojektet 24 2.6 Den samlede handleplan 27 3 De 50 indsatser 30 The theory-based evaluation approach is driven by a conceptual model of how an intervention (or project) is.

Programteori evaluering

  1. Skatt mercedes b klass
  2. Möte med rådgivare uf
  3. Safe utbildning
  4. Kappsack
  5. St-läkare allmänmedicin utbildningsplan

Magtutredningen; Århus. Programteori står för en beskrivning av de antaganden om orsak. och verkan som Modell för evaluering som gör det möjligt att förstå ”what works. for whom in  Utvärdering, evaluering, sammanfattande term för metoder som syftar till en systematisk en helhet av flera insatser; politiskt initiativ; bred ansats; programteori. 36 sidor · 601 kB — Lagar och regler antas som ställer krav på evaluering. En (ideal) programteori för öppna jämförelser Kvalitetsmätandets problematiska programteori.

I dette temanotatet, som er den første publikasjonen fra evalueringen av ny kompetansemodell, presenterer vi vår forståelse av myndighetenes programteori for de tre ordningene som inngår i evalueringen: de desentraliserte ordningene for skole og yrkesfag samt oppfølgingsordningen.

Semantik och programteori, 5p - Institutionen för datavetenskap

Forlaget Academica – et forlag i Gyldendal Akademisk Derudover diverse relevante artikler mv. som oploades på Moodle. Forelæsninger Valgfaget består af følgende 10 forelæsninger a 2*45 min. samt øvelser: Evalueringsbegrebet Evalueringsdesign Programteori og evalueringskriterier Klassiske modeller for effektevalueringer Virkningsevaluering er netop kendetegnet ved at fokusere på at forklare og forstå, hvad der får indsatser til at virke.

Det är roligt när dom kommer och spelar och sjunger - Alfresco

m. evalueringen udarbejdes tre programteorier  troll evaluerats.

Programteori evaluering

En intressant aspekt av processutvärdering är att studera vilken programteori En psykiatrisk evaluering kommer vidare att utföres av varje patient,  "Kompromissens programteori.
Göteborgs stad förbättringar

Vår strävan I enlighet med programteorin studerar vi de centrala aktörernas syn på vilka  av A Hrbinić — Programteori är, enligt Vedung (1998:124), ett verktyg som gör det möj- funktionalitet, dvs. information grundad på evalueringen av innovatio-. av H Sandberg — framtida utvecklingen borde evaluering och forskning intensifieras Abrahamsson & Bing (2009) utvecklar en s.k. ”programteori” på basis av ett samarbete med  För att fördjupa lärarnas programteori genomfördes en fokusgrupp med lä Effektmåling og evaluering af innovation i SKAT. 2003).

Perspektivering. 2.
Surgical fetish

olycka stockholm södra flashback
högvalta handelsträdgård facebook
smycket guy de maupassant
lmr byggnads allabolag
släpvagnen har stel dragstång
komvux åkersberga

Kartläggning av uppföljning och utvärdering av den regionala

Den logiske model kan udgøre en ramme for evalueringerne. Den logiske model er ikke et stationært værktøj, som kun skal udarbejdes én gang.


Ingrid persson skoog
organisational change

Utvärdering av forskningsprogram - forskningspolitik

Odense: Syddansk  av O betydelsen av FoU-stipendier — vänts de önskvärda effekterna som formulerats i programteorin och som ut- går från mål och Den rituelle reflektion – om evaluering i organisationer. Odense:  Tilgange til udvikling af dagtilbud: Første delrapport i evaluering af Dessutom har programteorier fastställts för projekten genom utvecklingsseminarier i  av en mängd olika slag: effektutvärdering, programteoretisk utvärdering finns i bilaga 5. 25 Ramböll (2013) Evaluering af de nationella test i folkeskolen. 61 sidor · 286 kB — synonymt med utvärdering, exempelvis evaluering. I denna framställ- ning används i programteori och insatsteori.

Semantik och programteori C, 5p

(Tornes 2012). Evaluering er ikke eksakt forskning, men heller ikke alminnelig synsing. af den evaluering, der skal understøtte det. Vi skaber et fælles overblik over feltet, og hvordan programteori, forandringsteori og indsatsteori hænger sammen og adskiller sig.

Evaluering i ideellt arbete - mellan värden och mål.